Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Neurolog /
 1. Podstawowe informacje dla lekarzy neurologów.
 2. Klasyfikacja bólu kręgosłupa.
 3. Zmiany degeneracyjne a objawy kliniczne.

  W dotychczasowej praktyce medycznej zespoły kliniczne określane jako bóle grzbietu, czy bóle kręgosłupa, rozpatrywane są jedynie z morfologicznego punktu widzenia, a więc postępowanie terapeutyczne sprowadza się do leczenia stanu zapalnego, zmiany zwyrodnieniowej, choroby metabolicznej, nowotworowej, wady wrodzonej, czy uszkodzenia mechanicznego, np. przepukliny. Natomiast rzadko są rozpatrywane z punktu widzenia przyczyn czynnościowych (niestety nieuchwytnych w obiektywnych badaniach obrazowych), a praktyka kliniczna pokazuje, że stanowią one największy problem. Obraz kliniczny jest przede wszystkim skutkiem zmian czynnościowych, w o wiele mniejszym stopniu zależy od patologii strukturalnej (Lewit, Maigne, Rakowski, Słobodzian). Zaburzenia czynnościowe są odwracalne, a więc proces leczenia przynosi natychmiastowy efekt terapeutyczny, tzw "cudowne wyleczenie", które było łatwo przewidywalne.
  W ostatnich latach przeprowadzono szereg udokumentowanych prac naukowych potwierdzających za pomocą metod obrazowych (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny) bezobjawowe przypadki przepukliny jądra miażdżystego. Metodą MRI, Boden z George Washington University Medical Center wykrył przepuklinę krążka u 20 % badanych, którzy nie ukończyli jeszcze 60 lat i nie odczuwali żadnych dolegliwości, a u 50 % zaobserwowano uwypuklenie krążka. W innych badaniach stwierdzono brak korelacji pomiędzy intensywnością odczuwanego bólu a zaawansowaniem zmian zwyrodnieniowych krążka, czy też wielkością przepukliny jądra miażdzystego (Lewit). Podobnie, badaniami radiologicznymi i anatomopatologicznymi stwierdzono masowe występowanie zmian zwyrodnieniowych kręgów u 60 – 80 % populacji ludzkiej po 50 roku życia. W toku ontogenezy wcześnie zanika unaczynienie krążka, a zawartość wody obniża się gwałtownie podczas pierwszych trzech dekad życia. Zmiany degeneracyjne nasilają sie z wiekiem, natomiast bóle grzbietu pojawiają się szczególnie często w okresie największej aktywności życiowej. Zdarza się, że u osób cieszących się znakomitym zdrowiem stwierdza się nasilone zmiany zwyrodnieniowe i odwrotnie - istnieją osoby z ostrymi dolegliwościami (zwłaszcza młodzi pacjenci] bez śladów zmian zwyrodnieniowych. A więc wykryta i potwierdzona patologia strukturalna niekoniecznie ma związek z dolegliwościami klinicznymi. Zmiany strukturalne często nie dają żadnych objawów, dopóki współzaburzeniu nie ulegną zmiany czynnościowe (Lewit).

 4. Proces powstawania zmian patomorfologicznych.
 5. Co to jest zespół przeciążeniowy?
 6. Literatura, publikacje.
 7. Narząd ruchu - " ziemia niczyja"
 8. Medycyna Mięśniowo Szkieletowa jako brakujące ogniwo w akademickiej medycynie klasycznej
 9. Skład zespołu terapeutycznego.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.