Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Stomatolog /
 1. Informacje podstawowe dla specjalisty stomatologa.
 2. Jakie są przyczyny dolegliwości w Zespole Dysfunkcji Stawów Skroniowo-Żuchwowych?
 3. Praca terapeuty manualnego z Zespołem Dysfunkcji Stawów Skroniowo- Żuchwowych / ZDSSŻ
 4. Wskazania do terapii ZDSSŻ.
 5. Literatura, publikacje.
 6. Dlaczego konieczna jest współpraca terapeuty manualnego i stomatologa?
 7. Skład zespołu terapeutycznego.
 8. Leczenie całościowe versus leczenie ograniczone do miejsca bólu.
 9. Zaburzenia czynnościowe a objawy stomatologiczne.

  Najczęstszą przyczyną bólu oraz innych dolegliwości w organiżmie ludzkim są tzw. zmiany/zaburzenia czynnościowe narządu ruchu do którego należy również narząd żucia. Zaburzona czynność wynika w pierwszej kolejności z nieprawidłowości aktywności mięśniowej, która zmienia prawidłową biomechanikę prowadząc do zaburzeń ruchomości stawów. Te permanentne statyczne napięcia [nazywane zespołem przeciążeniowym] nieleczone latami prowadzą do przeciążeń i nieprawidłowej czynności elementów narządu ruchu a więc samych mięśni oraz więzadeł, stawów, torebek stawowych, które ostatecznie prowadzą do zmian morfologicznych [ do tej pory jeszcze istnieje błędny pogląd w akademickiej medycynie, że konsekwencją podrażnień struktur miękkich jest istniejąca wcześniej zmiana organiczna]. W obrębie napiętych tkanek miękkich  ważną rolę odgrywają zaburzenia reflektoryczne [odruchowe] takie jak punkty maksymalnej bolesności, punkty spustowe, skórne strefy nadmiernej bolesności czy powięziowe strefy wzmożonego napięcia. Dolegliwości w obrębie twarzoczaszki mogą być więc odbiorcą napięcia leżącego w innym rejonie ciała. Zaburzeniom ssż zawsze towarzyszy zmiana w połączeniu głowowo-szyjnym [ C0/ C1], mięśni podpotylicznych, a mięśnie podpotyliczne mogą być podrażnione na skutek czynnościowej zmiany więzadła krzyżowo-biodrowego miednicy lub np. mięśnia czworobocznego lędżwi. Pomimo iż objaw kliniczny występuje w oklolicy twarzoczaszki, leczenie należy rozpocząć od miednicy.

  Biorąc pod uwagę kliniczny obraz jakichkolwiek dolegliwości, należy mieć na uwadze potencjalne źródło jakimi są zmiany czynnościowe absolutnie całego narządu ruchu a nie jego fragmentu. Podsumowując, czynnościowe zmiany całego narządu ruchu [ niewidoczne w badaniach obiektywnych natomiast widoczne w badaniu palpacyjnym i na podstawie objawów towarzyszących] poprzez sieć różńego rodzaju powiązań wpływają na odległe części ciała generujac również objawy stomatologiczne włączajac w to ból zdrowych zębów, ból żuchwy, ból skroni, ból twarzy.


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.