Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / LECZENIE / Narząd ruchu w medycynie /
  1. Co to jest narząd ruchu?
  2. Miejsce narządu ruchu we współczesnej medycynie?
  3. W jaki sposób narząd ruchu wywołuje objawy imitujące choroby organiczne?
  4. Różnice w interpretacji zdjęć RTG w medycynie klasycznej i manualnej.
  5. W jaki sposób narząd ruchu wywołuje choroby organiczne?

    Holistyczna Medycyna Manualna nie zajmuje się leczeniem dolegliwości o podłożu organicznym. Nie znaczy to jednak, iż nie dostrzegamy związku między chorobami organicznymi a dysfunkcją narządu ruchu. [ istniejąca już choroba organiczna dalej współuczestniczy w  tworzeniu łańcuchów powiązań patologicznych ]. Można sobie zadać pytanie dlaczego różnym typom osobowości funkcjonującym w pewnym powtarzającym się wzorcu zachowań [ w fizyczności przejawia się to specyficznym kształtem sylwetki] „przytrafiają” się pewne typy dolegliwości? Dlaczego u osób ekstrawertycznych pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe  stawów biodrowych po lewej stronie [dolny brzeg panewki], a dlaczego u osób introwertycznych zmiany zwyrodnieniowe dotyczą prawego stawu biodrowego [ górny brzeg panewki]. Dlaczego u osób tzw. „działających”, ciągle „walczących” przytrafiają się zawały serca? Po dokładnej analizie warunków anatomicznych i fizjologicznych dla poszczególnych narządów wewnętrznych, różnych struktur jakie stwarza postawa uwięziona specyficznym łańcuchem mięśniowym  odpowiedź na to pytania staje się  klarowna. Dokładniejsze informacje  o powstawaniu różnych dolegliwości można znaleźć w zakładce dla specjalistów medycyny klasycznej.


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.