O metodzie leczenia

HMM integruje holistyczne nurty terapeutyczne
HMM [Holistyczna Medycyna Manualna] – jest modelem diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Integrując holistyczne nurty [A. Rakowskiego, P. Campignion] czyli bazując na znajomości anatomii, fizjologii, biomechaniki i idei jedności psychofizycznej, HMM dostrzega iż, problem powstaje w psychice, znajduje swoje odzwierciedlenie w kształtowanej przez wiele lat postawie ciała [układ mięśniowy], która zmieniwszy biomechanikę ciała [uaktywnia ciąg stawowy] doprowadza do Czynnościowej Zmiany Stanu Tkanki/CZST bezpośrednio odpowiedzialnej za występowanie wielu dolegliwości manifestujących się również daleko poza narządem ruchu [dotyka niemalże każdej specjalizacji medycznej np. migreny, bóle zamostkowe, bóle zdrowych zębów zaburzenia słyszenia itd]. Terapeuta stopniowo odkrywa rolę pacjenta w procesie tworzenia stanu chorobowego a następnie dobiera indywidualny proces leczniczy.