O mnie

Młodzieńcza radość z uzyskania tytułu mgr Rehabilitacji Ruchowej szybko przerodziła się w uczucie zawodowej frustracji. Zrozumiałam, że skuteczne leczenie wymaga radykalnego uwolnienia się od skostniałego stosunku do rehabilitacji sprowadzającej proces leczenia do kilku zestawów ćwiczeń uniwersalnie pasujących do każdego chorego. Pokora i świadomość jak dużo trzeba zrobić, aby leczyć skutecznie skierowała moja uwagę w większym lub mniejszym stopniu na różnorodne metody terapeutyczne (Mulligan Concept, PNF, Chiropraktyka), które pomimo swojego wielkiego potencjału, nie spełniły moich oczekiwań. Intuicyjnie wiedziałam ze szukam czegoś, co znacznie pełniej określa stan chorobowy skomplikowanego psychofizycznego bytu, jakim jest człowiek. Zarówno Terapia Manualna w Modelu Holistycznym [ dr Andrzej Rakowski] jak i Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe [ G.D.S. Philippe Campignion], stanowią dwie niezależne metody terapeutyczne, które ujmują człowieka w sposób całościowy, czyli upatrują pierwotną przyczynę dolegliwości w naszej psychice. Opierając się na danych empirycznych, szkoleniach i publikacjach medycznych, jak również na własnym doświadczeniu z gabinetu, metody te stały się bazą dla mojej pracy terapeutycznej. Diagnozowanie poprzez integratywne podejście do procesów psychofizycznych organizmu, świadome podążanie za objawami choroby jest fascynujące i nadaje mojej pracy wielki sens.

Szkolenia / kompetencje:

  • Brian Mulligan Concepts, MCTA, III stopnie 2005 [M. Claassen]
  • PNF 2005 [A. Lizak]
  • Terapia Manualna w Modelu Holistycznym – szkolenie 6 stopniowe 2006 [A. Rakowski]
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz 2007 [M. Białek, A. M`hango]
  • Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe. Metoda G.D.S. – szkolenie 6 -cio stopniowe 2008[ Philippe Campignion]
  • Kurs Technik Tkanek Miękkich w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej 2008 [Vera M. Verchozinova]
  • Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe. Metoda G.D.S. Strategia leczenia – szkolenie 4 -ro stopniowe 2010 [ Philippe Campignion]
  • Gimnastyka Łańcuchów Mięśniowych G.D.S. 2010 [Philippe Campignion]
  • Kurs Technik Powięziowych i Membranowych FMT 2011,2012 [Peter Schwind]
  • Od 2005 prowadzę prywatny gabinet Holistycznej Medycyny Manualnej w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Szkolenia: Terapia Manualna w Modelu Holistycznym [Dr A. Rakowski ], Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe. Metoda G.D.S. [Philippe Campignion], Techniki Tkanek Miękkich w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej [ Vera M. Verchozinova] i inne.