Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Psychoterapeuta/Psychiatra /
  1. Dysfunkcja w narządzie ruchu i dysfunkcja w sferze psychicznej [wg. Rakowskiego].
  2. Zdrowie w psychofizycznym ujęciu.
  3. Organizm człowieka to nierozerwalna struktura.

    Holistyczna filozofia funkcjonowania człowieka zakłada organizm ludzki jako nierozerwalną całość, w której nie sposób faworyzować lub lekceważyć jakąkolwiek jego część. Strukturę ludzkiego organizmu można ująć w formie trzech wzajemnie przenikających się sfer: intelektualnej, emocjonalnej i fizykalnej [ Knaś]. Niezależnie od tego czy czynnik etiologiczny ma naturę fizyczną, emocjonalną, chemiczna czy biologiczną to zaburzenia rozprzestrzenia sie w całym organiżmie. Bodżce mogą dawać objawy w każdej ze sfer osobno lub we wszystkich naraz.. Np stres psychiczny prowokuje objawy czynnościowe sfery fizykalnej ale może również powodować ilościowe i jakościowe zaburzenia myślenia w sferze intelektualnej. Również w terapii niezależnie na którą sferę oddziałujemy, efekty uzyskujemy we wszystkich sferach co prowadzi do powrotu równowagi całego organizmu.  Nie możemy dzielić człowieka na procesy umysłowe, które należą do psychologii oraz na procesy fizyczne należące do medycyny  organicznej ponieważ osobowość ludzka jest nierozdzielną całością.

  4. Grupa terapeutyczna
  5. Równowaga

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.