Ogólne wiadomości

Ogólne wiadomości

Czeski Profesor Medycyny Klasycznej, Karel Lewit w swoich publikacjach naukowych wyraźnie sygnalizuje, iż poważnym krokiem w postępie nauk  medycznych byłoby formalne usankcjonowanie akademickiej specjalizacji medycznej, która w sposób usystematyzowany zajmowała by się leczeniem zaburzeń czynnościowych  narządu ruchu. Zdaniem profesora Lewita najbardziej odpowiednią nazwą dla owej specjalizacji byłaby: Medycyna Mięśniowo-Szkieletowa.  Lewit pracował w klinice neurologii specjalizując sie w neuroradiologii i problematyce chorób kregosłupa, prowadził badania naukowe, opracował metody diagnostyki i terapii. Nieocenioną wiedzę w tym zakresie można również uzyskać od polskiego autorytetu zajmującego się tym zagadnieniem, którym jest dr. Andrzej Rakowski. Rozszerzył on sposób widzenia czynnościowych zmian Narządu Ruchu o aspekt psychologiczny. Współpraca z J. Santorskim i W. Eichelbergerem w Labolatorium Psychoedukacji zaawocowała koncepcją holistycznego podejścia do terapii manualnej. Nieoceniony dorobek wniosła także francuska osteopatka D. Struyf, która integruje  funkcjonowanie ciała, jego dolegliwości z zachowaniem psychologicznym.

Zachęcam Państwa do zaznajomienia się ze znaczeniem zmian czynnościowych narządu ruchu, które poprzez imitowanie dolegliwości organicznych lub ich tworzenie dotykają wszystkich specjalizacji medycznych.

W niniejszym opracowaniu postaram się Państwu pokazać alternatywny sposób rozumienia i leczenia wielu jednostek chorobowych, również tych sklasyfikowanych w  wykazie międzynarodowych systemów klasyfikacji chorób jako choroby o nieznanym podłożu. Aby uzyskać informacje na tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, zapraszam Państwa do  podstrony Pytania i Odpowiedzi → Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej lub proszę o kontakt bezpośredni.

czytaj więcej