O metodzie leczenia

O metodzie leczenia

HMM integruje holistyczne nurty terapeutyczne

HMM [Holistyczna Medycyna Manualna ] -jest modelem diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Integrując holistyczne nurty [A. Rakowskiego, P. Campignion] czyli bazując na znajomości  anatomii, fizjologii, biomechaniki  i idei jedności psychofizycznej, HMM dostrzega iż, problem powstaje w psychice, znajduje swoje odzwierciedlenie w kształtowanej przez wiele lat postawie ciała [układ mięśniowy], która zmieniwszy biomechanikę ciała [uaktywnia ciąg stawowy] doprowadza do Czynnościowej Zmiany Stanu Tkanki /CZST  bezpośrednio odpowiedzialnej za występowanie wielu dolegliwości manifestujących się również daleko poza narządem ruchu [dotyka niemalże każdej specjalizacji medycznej np. migreny, bóle zamostkowe, bóle zdrowych zębów,  zaburzenia słyszenia itd]. Terapeuta stopniowo odkrywa rolę pacjenta w procesie tworzenia stanu chorobowego a następnie dobiera indywidualny proces leczniczy.