Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Kardiolog /
 1. Informacje podstawowe dla specjalisty kardiologa.
 2. Zaburzona biomechanika narządu ruchu jako czynnik predysponujący do chorób kardiologicznych.
 3. CZST imituje kardiologiczne choroby organiczne.
 4. Powiązania kręgosłupowo narządowe (viscerovertebralne).
 5. Literatura, publikacje.
  1. Rakowski A., Miejsce modelu holistycznego terapii manualnej w medycynie. Terapia Manualna w Modelu Holistyczny 2004, nr 4
  2. Rakowski A., Kręgosłup w stresie. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne. Gdańsk 2002
  3. Rakowski A., Łańcuchy przyczynowo- skutkowe[ interakcje]- ich znaczenie i rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu – część praktyczna. Terapia Manualna w Modelu Holistyczny 2005, nr 5
  4. Rakowski A., Zespół czynnościowego przejścia piersiowo- lędźwiowego. Patogeneza, objawy, badanie, terapia. Terapia Manualna w Modelu Holistyczny 2006 nr 1
  5. Rakowski A., Potencjał holistycznego modeluterapii manualnej we wspomaganiu leczenia chorób organicznych oraz terapii chorób pseudoorganicznych. Terapia Manualna w Modelu Holistyczny 2002 nr 3
  6. Freidman M. i Ulmer D., Treating Type A Behavior and Your Heart. New York, Alfred Knopf, 1984
  7. Minta P., Rola i miejsce terapii manualnej w procesie leczniczym chorób o podłożu organicznym. Terapia Manualna w Modelu Holistyczny 2002 nr 3
  8. Lewit K., Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu. Wydawnictwo ZL „Natura” Kielce 199
  9. Lowen A., Duchowość ciała. Jacek Santorski & Agencja Wydawnicza Sp. z o.o. Warszawa 2006
  10. Lowen A., Miłość, seks i serce. Wydawnictwo Pusty Obłok i Agencja Wydawnicza Jacek Santorski . Warszawa 1991
  11. Słobodzian J., Rakowski A., Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Poznań 2001
  12. Dega W. Sengera A. Ortopedia i rehabilitacja. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL  Warszawa 1996
  13. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Wydawnictwo ZL „Natura” Kielce
  14. Campignion P. Łańcuchy mięśniowe i stawowe. Metoda G.D.S. Materiały szkoleniowe Poznań 2009
  15. Hart A., D., Adrenalina a stres. Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze. Poznań 2005
 6. Skład zespołu terapeutycznego.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.