Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Stomatolog /
 1. Informacje podstawowe dla specjalisty stomatologa.
 2. Jakie są przyczyny dolegliwości w Zespole Dysfunkcji Stawów Skroniowo-Żuchwowych?
 3. Praca terapeuty manualnego z Zespołem Dysfunkcji Stawów Skroniowo- Żuchwowych / ZDSSŻ
 4. Wskazania do terapii ZDSSŻ.
 5. Literatura, publikacje.
 6. Dlaczego konieczna jest współpraca terapeuty manualnego i stomatologa?
 7. Skład zespołu terapeutycznego.
 8. Leczenie całościowe versus leczenie ograniczone do miejsca bólu.

  Chęć pomocy choremu oparta na obserwacjach zarówno objawów choroby jak również reakcji na działanie terapeutyczne prowadzi znanych klinicystów do tworzenia programów leczniczych opierając się przede wszystkim na dorobku praktycznym a przy okazji naukowym. Świat naukowy z oporami uświadamia sobie znaczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w obliczu coraz bardziej rosnącego grona pacjentów z dolegliwościami tego rejonu. Jak sugeruje profesor Jeffrey P. Okeson [ naukowiec i klinicysta z dziedziny stomatologii] objawy bólowe w obrębie mięśni okolicy ssż są drugą co do częstotliwości po bólach zębów [ związanych z patologią miazgi zębowej oraz bóle gdzie źródło tkwi w tkankach przyzębia ] przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza stomatologa. Źródło dolegliwości może tkwić w znacznych przeszkodach zgryzowo–zwarciowych oraz w zwiększonych napięciach mięśni narządu żucia. Randall C. Moles z USA poszerzył swój program terapeutyczny o prace z mięśniami nie będącymi w bezpośrednim kontakcie ze ssż, uwzględniając znaczenie mięśni nad- i pod-gnykowych, mięśni karku oraz obręczy kończyny górnej. Jednak z punktu widzenia biomechaniki ciała ludzkiego i progresywnych procesów patologicznych wydaje się to być niewystarczające. Czeski neuroortopeda Vlastimir Janda sugerował traktowanie układu mięśniowego jako układ ściśle współdziałający ze sobą w zintegrowanej czynności. Oznacza to współzależności, wzajemne oddziaływania między mięśniami oraz strukturami, które pozornie mogą nie być ze sobą powiązane. Łańcuchy mięśniowe, stawowe, powięzi współdziałają ze sobą i reagują jako całość bez względu na miejsce występowania bodźca  oraz bez względu na miejsce wystąpienia objawów. Nierzadko bywa, że narząd żucia jest tylko odbiorcą bólu, a źródło dolegliwości może leżeć daleko poza miejscem skutku. Niezrównoważone mięśnie dna miednicy czy klatki piersiowej [np. m. miedniczo–krętarzowe, mm. piersiowe czy m. prosty brzucha] mogą przenosić przeciążające napięcia w rejon czaszkowy skutkując między innymi dolegliwościami okolicy ssż. Dobrze więc, jeśli leczenie obejmuje wszystkie struktury zaangażowane  w proces patologicznych zmian, którego finałem jest obraz kliniczny w postaci bólu lub innych dolegliwości umiejscowiony w konkretnym miejscu np. ssż. Moles, Rakowski, Lewit, Struyf słusznie traktują dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych jako problem ogólnomedyczny. Znajomość biomechaniki ciała ludzkiego oraz łańcuchów powiązań w procesie patologicznym nie pozwala na traktowanie organizmu ludzkiego wycinkowo zarówno w procesie leczenia jak i patologii. Dlatego czasem praca na samym aparacie żucia może okazać się niewystarczająca do opanowania dolegliwości klinicznych i konieczne będzie wsparcie holistycznego terapeuty manualnego a czasem psychoterapeuty. Praktyka kliniczna pokazuje, iż dla dobra pacjentów konieczne jest współdziałanie specjalistów rożnych dziedzin medycyny.

   

 9. Zaburzenia czynnościowe a objawy stomatologiczne.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.