Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / DLA SPECJALISTÓW MEDYCYNY KLASYCZNEJ / Ortopeda /
  1. Informacje podstawowe dla specjalisty ortopedy.
  2. Co mają wspólnego zmiany zwyrodnieniowe z codziennym zachowaniem?
  3. Leczenie całościowe versus leczenie ograniczone do miejsca bólu.

    Narząd ruchu, a dokładniej zmiany czynnościowe są zdecydowanie najczęstszym źródłem bólu oraz innych dolegliwości w organiżmie [Lewit, Rakowski]. Zaburzenia czynnościowe [ w odróżnieniu od pojęcia struktury] oznaczają współzależności, wzajemne oddziaływanie między strukturami, które pozornie mogą nie być ze sobą powiązane. Łańcuchy mięśniowe, stawowe, powięzi współdziałają ze sobą by utrzymać pionową postawę bądź wykonać ruch. Zawsze narząd ruchu będzie reagował jako całość bez względu na miejsce występowania bodźca  oraz bez względu na miejsce wystąpienia objawów. Np. przy bólach lędźwiowych warto brać pod uwagę nie tylko rejon objęty bólem ale także podrażnione więzadła między- i nadkolcowe Th i L, zaburzenie czynnościowe stawu biodrowego, podrażnienie więzadeł miednicy, zespoły dysfunkcji mięśni itd. Ograniczenie pracy terapeutycznej tylko do okolicy odbiorcy bólu może nie być wystarczające do opanowania bólu lub dolegliwości. Same zmiany mechaniczne w organizmie nie powodują objawów klinicznych [np. bólu], są jedynie bodźcem nocyceptywnym, który może być przyczyną zmian odruchowych w danym segmencie. Czyli bodźcem nocyceptywnym jest zwiększone napięcie mięśniowe [receptory bólu znajdują się w narządzie ruchu w przyczepach ścięgien, mięśni, torebkach stawowych]. Źródło dolegliwości może więc leżeć daleko poza miejscem skutku [odbiorcą bólu]. Sensowność podchodzenia całościowo w procesie leczenia potwierdza fakt istnienia bólu rzutowanego. Wstrzyknięcie roztworu drażniącego [Na Cl] w różne mięśnie i ścięgna po znieczuleniu skóry odtwarza spontaniczny ból pacjenta, czasami bardzo odległy [ Lewit, Maigne'a]. Dobrze więc, jeśli leczenie obejmuje wszystkie struktury zaangażowane  w proces patologicznych zmian, którego finałem jest obraz kliniczny w postaci bólu lub innych dolegliwości umiejscowiony w konkretnym miejscu.

  4. Literatura, publikacje.
  5. Zmiany zwyrodnieniowe a dolegliwości kliniczne.
  6. Coxalgia a coxarthrosis.
  7. Skład zespołu terapeutycznego.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.