Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / LECZENIE / Proces terapeutyczny /
 1. Czy zabiegi są bolesne?
 2. Jakimi technikami/narzędziami pracuje terapeuta?
 3. Ilu zabiegom muszę się poddać aby wyleczyć dolegliwości?
 4. Czy igłoterapia HMM ma coś wspólnego z akupunkturą?
 5. Dlaczego unikamy wykonywania zabiegów chirpraktycznych?
 6. Na czym polega proces zdrowienia?
 7. Jak wygląda pierwsza wizyta u Terapeuty HMM?
 8. Skuteczność Terapii HMM
 9. Jaka jest pierwotna przyczyna / droga do bólu oraz innych dolegliwości?

  Zachowanie zmienia biomechanikę ciała rozpoczynając patologiczny łańcuch uwieńczony bólem i dolegliwościami.

  Pierwotną przyczyną wszystkich dolegliwości oraz bólu jest zachowanie ludzkie [D. Struyf ], pomijając wady wrodzone, urazy, ciężkie choroby organiczne. Rozpoczynamy więc od impulsów psychologicznych. Bodziec psychiczny to ogromny wachlarz możliwości i wzorców przeżyć emocjonalnych [ studiowanie takich procesów to przedmiot psychoterapii ]  różny i indywidualny dla każdego człowieka. Natomiast ich obraz kliniczny jest widoczny w narządzie ruchu, a dokładniej w skróconych konkretnych taśmach mięśniowych. Zdrowy człowiek potrafi wyrazić swoim ciałem wszystkie emocje. Każdy impuls psychozachowawczy  nieświadomie aktywizuje ciało w konkretnym miejscu . Układ mięśniowy fizycznie pokazuje emocje, uczucia, myśli. Wszyscy zapewne mają obraz w pamięci człowieka przestraszonego z głową między ramionami, postawę człowieka agresywnego czy postawę matki karmiącej, tulącej dziecko [ nie bez powodu mówi się : nadęty jak balon, chodzi jakby kij połknął itd ]. Powtarzające sie problemy, emocje, uczucia czy sposób bycia kumulują się w tzw. akumulatorach  czyli w układzie mięśniowym w postaci przewlekłych napięć grup mięśniowych. 
  Obserwując swoich pacjentów D. Struyf wyszczególniła trzy główne łańcuchy osobowości  związane z zachowaniem : aspekt kochać  i być  kochanym, aspekt działania i walki oraz aspekt ideałów, świętości i piękna. Do tego dochodzą  relacje z otoczeniem [ aspekt  ekstra i introwertyczny]. Każde z wymienionych zachowań, sposobu funkcjonowania materializuje się w ciele w postaci napięcia łańcuchów mięśniowych w konkretnych partiach ciała. Permanentnie powtarzające się w czasie zachowanie [ jego nadmiar  w naszym życiu] powoduje skracanie taśmy mięśniowej [zachowanie wyrysuje odcisk na poziomie ciała przez skrócenie mięśni]. Na naszą postawę wpływa nie tylko siła ciężkości ale również działanie mięśni przeciwko tej sile ciężkości.  Powstaje stałe nadmierne spoczynkowe napięcie mięśniowe w obrębie specyficznej partii ciała stające się terenem predysponowanym do konkretnych patologii. Dochodzi do zablokowań osteopatycznych stawów zaburzając w ten sposób całą biomechanikę postawy i funkcjonowania. W miejscach o zmniejszonej odporności na przeciążenia tworzy się CZST – podrażnienie w obrębie narządu ruchu niewidoczne w badaniach obiektywnych a dające różnorodne dolegliwości przypominające objawy z różnych specjalności medycznych. Czynnikiem wyzwalającym ból / dolegliwość jest przekroczenie przez organizm zdolności kompensacyjnych czyli tkanki będące w stanie subklinicznej patologii potrzebują niewielkiego bodźca [ np. pacjent mówi że go zawiało] aby subkliniczny stan przerodził się w stan kliniczny.
  W skrócie można to opisać  w następujący sposób: psychologiczny impuls permanentnie powtarzający się w czasie zmienia kształt ciała zaburzając w ten sposób konstrukcję prawidłowej biomechaniki. Zaburzona biomechanika rozpoczyna cały łańcuch patologicznych zmian uwieńczonych bólem lub rożnymi dolegliwościami.

 10. Człowiek w symbolice Gurdzijewa.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.