Narząd ruchu w medycynie

Jest istniejąca w medycynie klasycznej zasada, że dowody oparte wyłącznie na danych klinicznych, należy odrzucać ponieważ są „subiektywne”. Z tego właśnie powodu świat medyczny tak nieufnie i powoli przyjmuje do wiadomości fakt, iż zaburzenie czynności narządu ruchu jest najczęstszą przyczyną bólu oraz wielu innych dolegliwości. Fakt, że ból pozostaje w bardzo bliskiej korelacji ze zwiększonym napięciem, a mniejsze napięcie przynosi ulgę jest niestety oparty tylko na dowodach klinicznych. Uzyskanie ich zależy od badania manualnego terapeuty, dosłownie od „naszych rąk” badających dotykowo. Elektromiograf (EMG) definiuje aktywność całego mięśnia, w wyniku aktywowania płytki nerwowo- mięśniowej, natomiast nie zapisuje napiętych pasm mięśniowo-powiężiowych identyfikowanych przy pomocy płaskiej palpacji. Receptory bólu znajdują się dokładnie, w tych strukturach gdzie powstają napięcia: w przyczepach ścięgien, torebkach stawowych, więzadłach i mięśniach. Na dzień dzisiejszy narząd ruchu jest ziemią niczyją znajdującą się poza obszarem zainteresowań neurologii, ortopedii, i reumatologii. Jak pokazuje praktyka, zaburzenia czynnościowe dotyczą rzeszy pacjentów, u których występuje szereg dysfunkcji organizmu i dolegliwości bólowych bez żadnych uchwytnych zmian patomorfologicznych w badaniach diagnostycznych.
Uwieńczeniem wysiłków osobowości naukowych myśli terapii manualnej zajmującej się zmianami czynnościowymi narządu ruchu byłoby stworzenie specjalizacji medycznej zajmującej się zaburzeniami czynnościowymi [ zawierającej tak samo dorobek praktyczny jak i naukowy] co niewątpliwie przyniosłoby ogromne korzyści dla pacjentów, lekarzy i terapeutów. Nazwa najbardziej właściwa byłaby zdaniem Profesora Karela Lewita „Medycyna Mięśniowo-szkieletowa”

Aby uzyskać informacje na tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, zapraszam Państwa do podstrony Pytania i Odpowiedzi → Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej lub proszę o kontakt bezpośredni.

Reumatolodzy przypisują dolegliwościom bólowym tło zapalne. Jeśli nie ma stanów zapalnych pozostawiają pole do działania ortopedom tłumacząc etiologię masowymi zmianami zwyrodnieniowymi lub neurologom, którzy stawiają diagnozę: konflikt korzeniowo-dyskowy, dyskopatia. Jednakże, sam fakt istnienia zmian zwyrodnieniowych czy ich wielkość nie przekładają się na dolegliwości kliniczne. Są osoby młode bez żadnych zmian zwyrodnieniowych z ostrymi dolegliwościami i odwrotnie, osoby cieszące się znakomitym zdrowiem z istotnymi artrozami. Widoczne na zdjęciu RTG zmiany nie korelują z obrazem klinicznym. Podobnie traktowanie schorzeń krążka międzykręgowego i przepuklin jądra miażdżystego jako przyczyny wszelkich dolegliwości nie sprawdziło się w praktyce klinicznej. Wg badań Schmorla i Junghansa u 60 % kobiet i 80% mężczyzn w wieku 50 lat istnieją zmiany degeneracyjne krążka, a około 70 roku życia w 95% u obu płci. Tomografia komputerowa [CT] , rezonans magnetyczny [MRI] nie spełniły pokładanych w nich nadziei ponieważ wykryto różne nieprawidłowości kręgosłupa również u osób nie odczuwających żadnych dolegliwości klinicznych. Nie rzadko można zaobserwować niezmienione położenie przepukliny jądrowej zarówno w okresie największego nasilenia bólu jak i po klinicznie stwierdzonym powrocie do zdrowia [K.Lewit].
Dorobek praktyczny osób doceniających znaczenie narządu ruchu pokazuje, że niezdiagnozowane zaburzenie czynności jest najczęstszą przyczyną bólu oraz innych dolegliwości sklasyfikowanych jako choroby o nieznanym podłożu.

W Centrum Terapii Manualnej wraz z Poznańską Akademią Medyczną corocznie organizują konferencje w Poznaniu integrujące środowisko terapii manualnej ze środowiskiem medycyny klasycznej. Choć konferencje niewątpliwe stanowią o randze polskiej myśli terapii manualnej, w moim odczuciu jest jeszcze długa droga zanim dostrzeżony zostanie na dużą skalę potencjał terapii manualnej jako równorzędne wsparcie medycyny klasycznej w leczeniu różnorodnych dolegliwości.

Aby uzyskać informacje na tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, zapraszam Państwa do podstrony Pytania i Odpowiedzi – Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej lub proszę o kontakt bezpośredni.