Pytania i Odpowiedzi

Jesteś w: FAQ / LECZENIE / Podstawowe założenia /
 1. Słowniczek terminów
 2. Holistyczna Medycyna Manualna [ HMM] w pigułce
 3. Co odróżnia koncepcję HMM od innych metod terapeutycznych?

  1. Holistyczna Medycyna Manualna integruje różnorodne techniki

  Integruje wiele technik zabiegowych charakterystycznych dla rożnych nurtów terapeutycznych ale traktuje je tylko i wyłącznie jako narzędzia które dla osiągnięcia długoterminowych efektów leczniczych muszą być zakorzenione w nurcie holistycznym.

  2. Holistyczny model terapii manualnej

  HMM akcentuje iż problem powstaje w psychice, znajduje swoje odzwierciedlenie w kształtowanej przez wiele lat postawie ciała [układ mięśniowy], który następnie zmienia biomechanikę ciała [ uaktywnia ciąg stawowy] a ta z kolei tworzy CZST bezpośrednio odpowiedzialną za występowanie wielu dolegliwości bólowych i innych dysfunkcji. Wiele nurtów terapeutycznych leczy te dolegliwości pracując na ostatnich ogniwach patologicznych - HMM koncentruje się na rozwiązaniu problemu od podstaw. Pacjent przychodzi do gabinetu  z bólem biodra lub rwą udową  usunięcie bólu  traktowane jest przez terapeutę tylko i wyłącznie jako cel krótkoterminowy [ zwykle praca na ostatnim ogniwie wywołującym objaw] . Mając na celu osiągnięcie długoterminowego celu [ całkowite wyleczenie] terapeuta „ignoruje” narzucający się objaw i rozpoczyna pracę opartą na diagnozowaniu współistniejących napięć w obrębie całego narządu ruchu i bada ich związek ze stylem życia pacjenta [ co znajduje odzwierciedlenie w ciele] tak więc dotyka również sfery psychologicznej.

  3. Angażuje chorego w proces zdrowienia

  Ponieważ u podstaw dysfunkcji taśm mięśniowych leży bodziec psychiczny [ pamięć mięśniowa reaguje na myśl], terapeuta równolegle z zabiegami manualnymi prowadzi psychoedukację, której celem jest uświadomienie pacjentowi w jaski sposób sfery: psychiczna, fizyczna i społeczna negatywnie stymulują narząd ruchu. Zdarza się iż siła wzorców „bycia” pacjentów jest tak duża iż osiągnięcie pełnego wyleczenia staje się możliwe tylko we współpracy z psychoterapeutami.

  4. ZAKRES leczenia dotyka niemalże wszystkich SPECJALIZACJI MEDYCZNYCH.

  Ponieważ skrócenia rożnych taśm mięśniowych zmieniają biomechanikę całego ciała doprowadzając ostatecznie do powstania CZST, HMM diagnozuje wpływ tych zmian na struktury i narządy wewnętrzne  związane z wszystkimi specjalizacjami medycznymi [gdzie brak jest zmian w badaniach obiektywnych ]. Ponieważ CZST generuje często obraz kliniczny identyczny jak ten u podstaw którego leży choroba organiczna, HMM obejmuje swoim zakresem działania niemalże wszystkie specjalizacje medyczne [np. neurologia, kardiologia, ginekologia, stomatologia i inne]. Bardzo często współistnieją mieszane zespoły objawów [ pseudo-organiczne i organiczne] wymagające współpracy obu stron  specjalistów medycznych.


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi to z przyjemnością odpiszę na Twoje pytania.

Wpisz tekst z obrazka.
Wielkość liter nie jest ważna.